Skip Navigation
Post | May 2023 | 2 min read

Engelse les voor Oekraïners

Written by Davey de Groot

Elke dinsdag- en donderdagavond komen er zo’n vijftien Oekraïners bij elkaar om Engelse les te krijgen van twee vrijwilligers: Johan Edens op dinsdag en Frits Penning de Vries op donderdag. Zij doen dit al een jaar lang met veel plezier en enthousiasme in wijkcentrum ‘Ons Huis’. Ze geven vooral conversatieles, waarbij ze verschillende thema's behandelen, zoals hobby's, feestdagen, dagelijkse routine en sporten. Ze proberen de leerlingen zoveel mogelijk aan het woord te laten en te stimuleren om Engels te durven spreken.


De Oekraïners die naar de les komen in het wijkcentrum aan de Harnjesweg zijn van alle leeftijden, van 20 tot 60 jaar. Sommigen hebben al een baan, anderen zijn nog op zoek. Sommigen volgen ook nog Nederlandse lessen. Sommigen weten nog niet of ze in Nederland zullen blijven of weer terug zullen gaan naar hun land. Johan legt uit waarom de lessen zo nuttig zijn: “Engels is voor hen belangrijk, omdat zij het kunnen gebruiken voor een baan hier of elders.”


"Ik vind het leuk om les te geven, omdat ik iets kan betekenen voor de mensen die het moeilijk hebben en iets willen leren. Ze zijn heel gemotiveerd en ze gaan snel vooruit", zegt Johan Edens, die zelf ook Nederlandse les heeft gegeven in het digitaalhuis in de bibliotheek. Frits Penning de Vries is er ook op afgegaan na een oproep. Hij heeft veel Engels gesproken in het verleden tijdens zijn werk in het buitenland en vindt het leuk om contact te hebben met de Oekraïners. Frits: "Ik leer ook zelf iets over hun cultuur en achtergrond. Ze zijn goed opgeleid en hebben veel interesses. Ik vermijd om te veel over persoonlijke of gevoelige onderwerpen te praten, zoals de oorlogssituatie in Oekraïne."


Het vrijwilligerswerk kost hen niet veel tijd, maar het brengt hen veel voldoening. Ze hebben plezierige contacten met de Oekraïners, die heel gemotiveerd en dankbaar zijn. Johan en Frits zien ook dat de mensen vlotter gaan spreken en meer zelfvertrouwen krijgen. Frits sluit af: "Je leert steeds meer en ook van elkaar.” 


Share Post

Powered by Deed‌mob Tools ·
Translate content to English