Skip Navigation

Volunteers are worth their weight in gold

Volunteer work

There is a lot to do. With your hands or with your head. Inside or outside. For people at home or for organisations. Once of often.

Need some help?

Do you need some help from a volunteer? Read about what we can do for you.

Centre of expertise

Do you have questions about voluntary work or working with volunteers? Read about what we can do for you.
New
Organisation role · 5–10 hrs/month
Wageningen
manager
manage the association together with 5 other board membersPosted by KBO-PCOB Wageningen
New
Task · 2–4 hrs · by 26 Aug
Wageningen
G.V. Impuls Wageningen is looking for (Help) supervisors for Saturday morning
Supervisor for the sports hall de Vlinder from 8:30 a.m. to 11:00 a.m. and or from 11:00 a.m. to 1:30 p.m.Posted by Wageningse Gymnastiek vereniging Impuls
New
Organisation role · 2–3 hrs/Week · Starting from 25 Aug
Wageningen
Vacancy Train(st)er Impulse jumping lessons in Wageningen on Friday afternoon
Vacancy Train(st)er Jumping Lessons Impuls Wageningen on Friday afternoon from 4:00 PM to 6:00 PM.Posted by Wageningse Gymnastiek vereniging Impuls

StoriesThere are no blog posts yet

Handboek met 50 lokale vrijwilligersorganisaties die hulp kunnen bieden!

Vers van de pers! Kijk eens in ons online handboek. Daarin lees je meer over vrijwillige hulp. Wist je dat er meer dan 50 Wageningse vrijwillige hulporganisaties actief zijn? Mocht dit handboek willen printen, stuur dan een mail naar [email protected], die stuurt je dan een wetransfer. Het is te groot voor een pdf link op de website.

Weet: vrijwillige hulp is een aanvulling op professionele zorg, het vervangt het niet.

Petitie Stop onnodige regeldruk

Wordt jouw vrijwilligersorganisatie ook overspoeld door regelgeving?

Afgelopen jaren kwam er veel wet- en regelgeving op besturen af: inschrijving in het UBO-register, AVG (privacywetgeving), de WBTR (Bestuur en Toezicht), of de BTW voor denksportverenigingen. Veel van deze wet- en regelgeving is moeilijk, technisch, super onduidelijk én, belangrijker, eigenlijk niet van toepassing op met name kleinere vrijwilligersorganisaties.


Ervaar je dat ook zo?

Onderteken dan de petitie Stop onnodige regeldruk voor vrijwilligers in besturen. En vraag iedereen in je omgeving - vrijwilligers, bestuursleden, familie en vrienden - om dat ook te doen, want dit stopt pas als we ons laten horen!


In de petitie vragen de opstellers, en wij delen dat van harte, de Rijksoverheid:

1.      Te beseffen dat vrijwilligers hun vrijwilligerswerk te goeder trouw in hun vrije tijd doen, vaak naast betaalde baan of zorgtaak.

2.      Waar mogelijk kleine organisaties (alsnog) uit te zonderen van wet- en regelgeving.

3.      Niet draagkrachtige organisaties niet voor de kosten op te laten draaien.

4.      Bij alle (komende) wet- en regelgeving te kijken wat in redelijkheid van organisaties en hun vrijwilligers verwacht kan worden.

About us

Volunteer Centre Wageningen. Your town expert on volunteering for over 25 years!

We contribute to a dedicated society, where people love to do something for somebody or something else. Just like that, out of free will.

That is why we work to make volunteering successfull in all kinds of thinkable ways. For inhabitants, for community organisations and for volunteers.


You can find us on the first floor of the local public library (bblthk).

Stationsstraat 2, 6701 AM, Wageningen.

Cooperation in social welfare domain

The Welsaam network supports inhabitants in their wellbeing. Our aim is to reach people as fast as possible. Prevention is better than cure.

The Welsaam network works with the new definition of health by Machteld Huber. The term "positive health" is derived from the new health concept. It stands for a broad view on health, in which health is no longer considered as a static condition but rather as the dynamic ability to adapt and to manage one's own well-being. By shifting the emphasis to resilience and well-being (rather than ill-health).

Social Media