Skip Navigation
Post | November 2021 | 2 min read

Stukje bij beetje wordt Wageninger schoner

Written by Davey de Groot

 “Rondom de bibliotheek hebben we peuken geraapt, bijna zesduizend stuks. In de zomer halen we in de uiterwaarden wel honderd kilo zwerfafval op”, vertelt Mariet Verstegen van Wageningen Schoon. Dit burgerinitiatief houdt eens in de maand een grote schoonmaak binnen Wageningen. Elke eerste zondag van de maand verzamelen de vrijwilligers op een andere plek. Mariet: “Dan drinken we eerst koffie. Daarna gaan we in groepjes aan de slag.” Daarnaast zijn er tachtig tot honderd vrijwilligers die in hun eigen wijk, soms dagelijks, afval rapen.


Mariet is op meerdere manieren actief bij Wageningen Schoon. Naast het opruimen van zwerfafval, is educatie ook belangrijk. Mariet: ”Ik ben voorleesoma bij Pipeloi, de buitenschoolse opvang. Daar leer ik de kinderen het belang van een schone omgeving. De basisschool haakt erop in via allerlei opdrachten. Om begrip te kweken en bewust te maken. Soms worden er door de afvalcoaches excursies georganiseerd naar de ACV-centrale.”


Mariet legt uit wie er allemaal meedoet bij Wageningen Schoon: “Twintig jaar geleden ben ik met mijn kleinzoon Arno begonnen om de schoolroute schoon te houden. De wijkvoorzitter, Joop Beumer, vond dat zo’n goed initiatief en kaartte het bij de gemeente aan. De wijkagent spoorde ons toen aan oranje hesjes te dragen. Dan ben je herkenbaar en weten de mensen waar je mee bezig bent. In het begin werd ik nogal eens raar aangekeken. Wie gaat nou de troep opruimen van een ander? Na enige tijd is het idee gaan rollen en nu doen de sport- en studentenverenigingen ook mee.”


Als laatste doet Mariet een oproep: ‘Van ons krijgen de vrijwilligers hesjes en knijpers. Voordat het afval wordt opgehaald is er nog een weegmoment. De vorige burgemeester, Geert van Rumund, wilde altijd graag de opgehaalde kilo’s weten. Ik hoop dat dit nieuwe burgemeester aanspreekt. Hij mag rustig een keertje meegaan. En de rest van Wageningen is natuurlijk ook welkom op de eerste zondag van de maand. Mocht dat niet uitkomen, kun je natuurlijk altijd zelf aan de slag.’


Wil je ook meedoen? Kijk voor datum en startlocatie op: www.wageningenschoon.nl

Share Post