Skip Navigation
Post | February 2022 | 2 min read

Vertrouwen als basis

Written by Davey de Groot

“Elke eerste woensdag van de maand van 10.00 tot 11.00 uur kunnen inwoners die een bijstandsuitkering hebben of die hulp ontvangen van de gemeente binnenlopen in de Binnenstadwinkel. Dan luisteren we naar hen en nemen dit mee in ons werk”, vertellen Elles Zink, Amin Hagouchi en Auke Verhaaf. Zij zijn alle drie vrijwilliger bij de Cliëntenraad Samenleving Wageningen (CSW).


De cliëntenraad brengt gevraagde én ongevraagde adviezen uit over alles wat onder het sociale domein valt. Adviezen over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), Participatiewet en de Jeugdwet. De Cliëntenraad is niet bang de confrontatie aan te gaan, maar altijd constructief. Voorzitter Auke Verhaaf: “Tegenwoordig betrekt de gemeente de cliëntenraad vroeg in het proces. Dat was vroeger wel anders. Er is nog altijd een heel gat tussen wat er achter het bureau bedacht wordt en wat mensen ervaren. De gemeente hoopt dit gat de dichten. Maar dat lukt niet altijd. Daarom is er de cliëntenraad.”


De cliëntenraad vertegenwoordigt alle inwoners die ondersteuning krijgen uit het sociale domein. Amin: “Wij maken zelf ook allemaal gebruik van het sociale domein. Het is fijn voor onze achterban, dat zij weten dat er mensen zijn die voor hen opkomen. En die weten waar ze het over hebben. Daar ligt onze kracht.”


Elke maand is er een vergadering, momenteel online, waarin het hoe en wat wordt besproken van de adviezen of problemen waar inwoners tegenaan lopen. Daarnaast zijn er verschillende werkgroepen, zoals bijvoorbeeld de werkgroep Armoede. Amin: “Ieder heeft zo zijn eigen specialisme. De een weet veel van de Jeugdwet af en de ander weer van schuldhulpverlening. Zo vult iedereen elkaar aan.” In de werkgroep zitten twee tot drie leden van de raad. De werkgroep bereidt de adviezen voor.


Elles legt uit waarom zij vrijwilliger is: “De beloning zit zich in het sterk maken voor de mensen die zelf geen stem kunnen geven aan hun situatie. We proberen de problemen van onze achterban persoonlijk voor te leggen aan de gemeenteraad. Als iemand bijvoorbeeld consequent tegen de soms ingewikkelde communicatie vanuit de gemeente aanloopt. Dan ziet de gemeente de mens erachter, dan gaat het leven.”


De leden van de cliëntenraad hebben altijd hun oren en ogen open. Elles: “Zelf doen we alle drie vrijwilligerswerk hiernaast. Naast dat dat ontzettend leuk is om te doen, vangen we daar vaak signalen uit op. Daar krijgen we informatie die we anders niet zouden horen.” Amin geeft bijvoorbeeld veel ondersteuning aan vluchtelingen. Ook daar schortte het wel eens aan communicatie en de plannen die de gemeente heeft.


Auke sluit af met een hoopvolle boodschap: "We gaan uit van vertrouwen, niet van wantrouwen. Dat is bij de gemeente gelukkig ook veranderd.

Share Post