Skip Navigation
Post | February 2021 | 2 min read

“Vrijwillige terminale zorg thuis”

Written by Davey de Groot
Marina vrijwilliger bij VPTZ

 “Ik rende als mantelzorger van hot naar her”,  vertelt Marina. Sinds augustus is ze vrijwilligster bij Solidez voor de Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ).Twee jaar geleden werd haar man terminaal ziek en werd zij mantelzorger. Ze merkte hoe fijn het was een paar uur rust te kunnen hebben als haar kinderen de zorg even over namen. Nu gaat zij zelf langs bij inwoners die ongeneeslijk ziek thuis zijn en hun mantelzorgers. Ze blijft bij de zieke zodat de mantelzorger even rust kan nemen. “Aanwezig zijn” is daarbij het belangrijkst maar ze biedt ook een luisterend oor en eventueel lichte persoonlijke verzorging. Als VPTZ vrijwilliger draag je bij aan de mooie wens om thuis te kunnen sterven.” 


“Ik doe dit meestal een uur of drie in de middag, altijd in overleg wat betreft de behoefte en mijn eigen mogelijkheden. Ik ben nu zes of zeven keer ingezet en heb een bijzondere band opgebouwd. Wat ik heel mooi vind, is dat je zó dicht bij de mensen mag komen. Je bent geen zorgmedewerker of oppas maar je mag gewoon bij de zieke “aanwezig zijn”. Daarbij hoor je soms mooie of verdrietige levensverhalen of heb je samen een intiem gesprek. Daar moet je mee om kunnen gaan.”


Vrijwilligers gaan in deze situaties meestal één keer per week langs. Soms komen er per week meerdere vrijwilligers als de situatie daar om vraagt. Voordat vrijwilligers starten, krijgen zij een speciale training. Marina: “In het begin was het best zwaar, aftasten wat de patiënt wél of niet prettig vindt, wat wil deze persoon en waar liggen mijn eigen grenzen?” Het is fijn om mensen te kunnen helpen als vrijwilliger. Zelf hoop ik het nog lang te kunnen doen, zolang ik het kan, het is zulk mooi en bijzonder werk! Alle mantelzorgers in de gemeente Wageningen, Renkum en Ede die hulp kunnen gebruiken tijdens de laatste levensfase van hun naaste, moeten weten dat zij hiervoor een beroep kunnen doen op de vrijwilligers van de palliatieve terminale zorg.


De hulp die de VPTZ vrijwilligers bieden kan van onschatbare waarde zijn voor mantelzorgers en hun naasten die een moeilijke tijd doormaken. Vrijwilligers die er in deze situatie willen zijn voor anderen en enkele uren per week tijd hebben kunnen zich melden bij Solidez VPTZ  of het Vrijwilligers Centrum Wageningen.Share Post