Skip Navigation
Skip Sidebar

About

De Cliëntenraad Samenleving heeft als doel de belangen te behartigen van alle burgers van Wageningen op het gebied van het Sociaal Domein. De Cliëntenraad is een onafhankelijke raad, die bestaat uit ...

Poverty reductionSocial justiceWellbeing
No PovertyGood health and well-beingReduced inequalities
Share

About Cliëntenraad Samenleving Wageningen

De Cliëntenraad Samenleving heeft als doel de belangen te behartigen van alle burgers van Wageningen op het gebied van het Sociaal Domein. De Cliëntenraad is een onafhankelijke raad, die bestaat uit personen die cliënt zijn bij de gemeente Wageningen. Dus mensen die cliënt zijn via de Participatiewet, Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Wet Sociale Werkvoorzieningen of de Jeugdwet. De raad wordt voorgezeten door een onafhankelijke voorzitter en bijgestaan door een onafhankelijke secretaris.

Recently added activities

Organisation role · Flexible hours
Wageningen
Member of the Client Council Society
Participating in the discussion about municipal policy and standing up for the interests of clients of the municipality!Posted by Cliëntenraad Samenleving Wageningen

Photos