Skip Navigation
Skip Sidebar

Stichting SAMAH

Non-profit

About

SAMAH is opgericht met als doel participatie van (voormalige) alleenstaande minderjarige asielzoekers in de leeftijd van 12-25 jaar te bevorderen en hun positie in Nederland te verbeteren.
SAMAH heeft ...

Social justiceWellbeingChildren & youth
Sustainable cities and communitiesReduced inequalitiesPartnerships for the goals
Share

Cover Photos