Skip Navigation
Skip Sidebar

Stichting SAMAH

Non-profit

About

SAMAH is opgericht met als doel participatie van (voormalige) alleenstaande minderjarige asielzoekers in de leeftijd van 12-25 jaar te bevorderen en hun positie in Nederland te verbeteren.
SAMAH heeft ...

Social justiceWellbeingChildren & youth
Sustainable cities and communitiesReduced inequalitiesPartnerships for the goals
Share

About Stichting SAMAH

SAMAH is opgericht met als doel participatie van (voormalige) alleenstaande minderjarige asielzoekers in de leeftijd van 12-25 jaar te bevorderen en hun positie in Nederland te verbeteren.
SAMAH heeft ruim 15 jaar ervaring in het werken met deze doelgroep en heeft duizenden jongeren begeleid
SAMAH draagt bij aan de verbetering van het welzijn van jonge alleenstaande asielzoekers in de leeftijd van 12 tot en met 25 jaar, door hun belangen te behartigen en hun positie in (zowel) de Nederlandse samenleving als in het land van herkomst te versterken.

Als onafhankelijke stichting zette SAMAH sinds 1999 tientallen projecten voor en met (voormalig) AMV’s op, uitgevoerd door professionals, vrijwilligers en jongeren zelf. Meer dan 5000 jongeren hebben in projecten en activiteiten van SAMAH geparticipeerd, waaronder in jongerenteams, maatjes- en gastouderprojecten, festivals, trainingen, coachingstrajecten en vrijwilligerswerk.

Photos