Skip Navigation
Skip Sidebar

About

Verhalen vertellen met en voor de stad om sociale samenhang te bevorderen - door middel van evenementen en optredens, zoals literaire activiteiten en het organiseren van de jaarlijkse ...

Social justiceChildren & youthArt & culture
Partnerships for the goalsReduced inequalitiesSustainable cities and communities
Share
Stichting Verhalenhuis

About Stichting Verhalenhuis

Verhalen vertellen met en voor de stad om sociale samenhang te bevorderen - door middel van evenementen en optredens, zoals literaire activiteiten en het organiseren van de jaarlijkse sinterklaasintocht.

Recently added activities

Social media-piet: communicatie en verslaglegging van Sinterklaas 2021
Project role (Temporary) · 1–2 hrs/Week · Starting from 9 Oct 2023 For around 8 weeks
Wageningen
Social media-piet: communicatie en verslaglegging van Sinterklaas 2021
Sinterklaas is coming to Wageningen again! We would like to make this news widely known via the (social) media, who can help Sinterklaas with this?Posted by Stichting Verhalenhuis

Photos