Skip Navigation
Post | January 2024 | Verhalen | 2 min read

AED Wageningen redt levens

Written by Davey de Groot
AED vrijwilliger

Sander Voogsgeerd is de drijvende kracht achter AED Wageningen. Een stichting die zich bezighoudt met het verzamelen en plaatsen van AED’s (automatische externe defibrillatoren) én het geven van reanimatie- en AED-trainingen. Het begon zo’n vier jaar geleden met een buurtproject in zijn eigen straat, nadat hij een reclamespotje van de Hartstichting zag. Sander: “Ik ben altijd al geboeid door hulpverlening. BHV (bedrijfshulpverlening), dat soort dingen. Zodoende heb ik een crowdfunding opgezet. Binnen een maand hadden we het bedrag bij elkaar.”


AED Wageningen heeft in vier jaar tijd een indrukwekkend resultaat behaald: van vier of vijf AED’s die 24/7 beschikbaar waren, zijn er nu 55 in de hele stad. Daarmee is Wageningen officieel hartveilig. Dat betekent dat er binnen zes minuten een AED ter plaatse kan zijn. “Daar ben ik gewoon heel blij mee en trots op”, zegt Sander. Maar hij is nog niet klaar. Hij wil graag nog meer AED’s plaatsen, vooral in het buitengebied. Ook wil hij het aantal burgerhulpverleners verhogen, van 500 naar 800. Dat zijn mensen die zich vrijwillig aanmelden om in geval van nood te reanimeren of een AED te bedienen.


Een AED is een apparaat dat een elektrische schok kan geven aan het hart van iemand die een circulatiestilstand heeft, om het hartritme te herstellen. Reanimatie, oftewel borstcompressies en beademing, is een techniek om het bloed en de zuurstof weer in het lichaam te laten rondgaan. Beide zijn essentieel om de overlevingskansen van een slachtoffer te vergroten. “Het belangrijkste onderdeel is eigenlijk de reanimatie zelf. Want daarmee blijf jij het zuurstof rondpompen in het lichaam. Binnen vier tot zes minuten zijn de eerste hersencellen al afgestorven”, legt Sander uit.


Sander heeft nog veel plannen voor de toekomst. Hij wil meer publiciteit en promotie voor zijn stichting, via sociale media, de website en de gemeente. Hij is daarvoor op zoek naar een marketeer die hem kan helpen. Iemand die AED Wageningen nog beter op de kaart kan zetten. Zijn slogan is: "Blijf geen toeschouwer, maar wordt burgerhulpverlener.” Wil jij meehelpen bij AED Wageningen? Ga dan meteen naar de vacature van stichting AED: vacature

Share Post

Powered by Deed‌mob Tools ·
Translate content to English